Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Niepołomice w liczbach

Geoportal Niepołomice
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Niepołomice

Niepołomice, gmina w województwie małopolskim, powiat wielicki.

Powierzchnia gminy Niepołomice wynosi 96 km2, zajmuje 1522 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Niepołomice zamieszkuje 29 638 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 193 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Niepołomice wynosi 308, jest 326 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Niepołomice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Niepołomice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Niepołomice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Niepołomice: 961522
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Niepołomice: 0,57554
Lesistość w % w gminie Niepołomice: 14,71699
Ludność na 1 km2 w gminie Niepołomice: 308326
Liczba ludności ogółem w gminie Niepołomice: 29 638193
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Niepołomice: 17,177
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Niepołomice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Niepołomice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Niepołomice: 9,13-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Niepołomice: 76,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Niepołomice: 132209
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Niepołomice: 9,1142
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Niepołomice: 91,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Niepołomice: 12136
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Niepołomice: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Niepołomice: 1 022,4198
Przedszkola bez specjalnych w gminie Niepołomice: 1996
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Niepołomice: 297,31898
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Niepołomice: 107,5179
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Niepołomice: 7,6113
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Niepołomice: 383869
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Niepołomice: 5 534-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Niepołomice: 5 309-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Niepołomice: 5 218-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Niepołomice: 95,3878
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Niepołomice: 68,9555
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Niepołomice: 99,3298
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Niepołomice: 72,1641
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Niepołomice: 91,81048
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Niepołomice: 66,2346

Źródłem danych statystycznych dla gminy Niepołomice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Niepołomice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Niepołomice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.